LABORATORIUM NARCIARSTWA

Instruktorskie uprawnienia SITN PZN

Nasi instruktorzy posiadają uprawnienia Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Jest to jedyne stowarzyszenie w Polsce przyznające stopnie instruktorskie uznawane na całym świecie. SITN PZN współpracuje z międzynarodowymi organiazacjami narciarskimi - ISIA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Instruktorów Zawodowych), IVSI (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Instruktorów Amatorów), IVSS (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sportów Śnieżnych w Szkołach i Uniwersytetach) - i na bieżąco aktualizuje program nauczania narciarstwa dostosowując go do najnowszych trendów rozwojowych występujących w krajach alpejskich i na świecie. W praktyce oznacza to, że aby zostać instruktorem narciarstwa zjazdowego PZN, trzeba przejść cały cykl szkoleń, egzaminów, sprawdzianów i zawodów, a także wykazać się wszechstronnymi umiejętnościami i wiedzą w obszarze narciarstwa oraz jego nauczania.» Powrót do strony głównej